Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Valeriu Bujor,Daniela Țaranu 

Deviantologie

Valeriu Bujor,Daniela Țaranu. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2002-p. 48

ISBN 9975-9694-7-X 

События