Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Valeriu Bujor,Victor Guțuleac 

Комментарий к Уголовному кодексу Республики Молдова: Общая часть

Valeriu Bujor,Victor Guțuleac . - Chișinău: “Tipogr. Centrala”, 2005. - 472 p.

ISBN  9975-78-391-0

События