Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei

Valeriu Bujor, Pop Octavian

Cauzalitatea in criminologie

Valeriu Bujor, Octavian Pop. - Timisoara: Mirton, 2002 42 p.; 24 cm

ISBN 973-585-762-6 I.

События