Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Gheorghe Gandrabur, Valeriu Bujor 

Biodetectorul - mijloc de proba in procesul penal

Gheorghe Gandrabur, Valeriu Bujor. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2002-p. 62 

ISBN 9975-9708-4-2

События