Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei

Valeriu Bujor, Octavian Pop

Aplicatii crimiinologice privind crima organizata 

Valeriu Bujor, Octavian Pop. - Timisoara: Mirton, 2003 90 p.; 21 cm.

ISBN 973-585-897-5

 

События