Realizarea tezelor de licenta. Îndrumari metodice.

Realizarea tezelor de licenta. Îndrumari metodice.

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor, Victor Guțuleac  Realizarea tezelor de licenta. indrumari metodice. Valeriu Bujor, Victor Guțuleac. - Chișinău: Academia de Politie Stefan cel Mare, Asociatia Independenta de Criminologie din Republica Moldova, 1998 - 19 p  

Infraciuni contra vieții și sănătății persoanei

Infraciuni contra vieții și sănătății persoanei

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor  Infractiuni contra vietii si sanatatii persoanei Valeriu Bujor. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003-p. 56 ISBN 9975-9736-8-X 

Ghid bibliografic de criminologie

Ghid bibliografic de criminologie

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Bujor V., Bejan О., Cipovenco S., Ilie S., Negara V., Turcan V., Ursan Chid bibiliografic de criminologie Bujor V., Bejan О., Cipovenco S., Ilie S., Negara V., Turcan V., Ursan. - Chișinău ISBN 9975-930-15-8

Elemente de criminologie

Elemente de criminologie

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor,Octavian Bejan,Sergiu Ilie,Sergiu Casian  Elemente de criminologie Valeriu Bujor,Octavian Bejan,Sergiu Ilie,Sergiu Casian. - Chișinău: 1997 ISBN 9975-67-049-0

Deviantologie

Deviantologie

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor,Daniela Țaranu  Deviantologie Valeriu Bujor,Daniela Țaranu. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2002-p. 48 ISBN 9975-9694-7-X 

Criminalitatea recidiviștilor

Criminalitatea recidiviștilor

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor, Octavian Bejan  Criminalitatea recidivistilor Valeriu Bujor,Octavian Bejan . - Chișinău: Lyceum, 1998 ISBN 9975-939-52-X

Criminalitatea profesională

Criminalitatea profesională

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor,Octavian Bejan  Criminalitatea profesionala Valeriu Bujor,Octavian Bejan . - Chișinău: Lyceum, 1999, 39 p. ISBN 9975-939-00-7

Criminalitatea în domeniul fiscal

Criminalitatea în domeniul fiscal

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei Valeriu Bujor, Pop Octavian Criminalitatea in domeniul fiscal  Valeriu Bujor, Octavian Pop. - Timisoara: Mirton, 2002 90 p.; 24 cm. ISBN 973-585-763-4 I

Комментарий к УК Республики Молдова

Комментарий к УК Республики Молдова

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor,Victor Guțuleac  Комментарий к Уголовному кодексу Республики Молдова: Общая часть Valeriu Bujor,Victor Guțuleac . - Chișinău: “Tipogr. Centrala”, 2005. - 472 p. ISBN  9975-78-391-0

Cauzalitatea în criminologie

Cauzalitatea în criminologie

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei Valeriu Bujor, Pop Octavian Cauzalitatea in criminologie Valeriu Bujor, Octavian Pop. - Timisoara: Mirton, 2002 42 p.; 24 cm ISBN 973-585-762-6 I.

Biodetectorul

Biodetectorul

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Gheorghe Gandrabur, Valeriu Bujor  Biodetectorul - mijloc de proba in procesul penal Gheorghe Gandrabur, Valeriu Bujor. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2002-p. 62  ISBN 9975-9708-4-2

Bazele statisticii criminologice

Bazele statisticii criminologice

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii  Valeriu Bujor  Bazele statisticii criminologice (Material didactic) Valeriu Bujor . - Chișinău: Literatura juridica, 1996 ISBN 5-7790-0179-0

Aspecte criminologice privind infracțiunile săvârșite cu violență

Aspecte criminologice privind infracțiunile săvârșite cu violență

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei Valeriu Bujor, Pop Octavian Aspecte criminologice privind infracțiunile săvârșite cu violență Valeriu Bujor, Octavian Pop. - Timisoara: Mirton, 2003 90 p.; 21 cm. ISBN 973-585-897-5  

Interes și crimă

Interes și crimă

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Octavian Bejan, Valeriu Bujor  Interes si crima Octavian Bejan, Valeriu Bujor. - Chișinău: Tipogr. „Elena-VI,2004-192p. ISBN 9975-9743-5-X

Mecanismul comportamentului criminal

Mecanismul comportamentului criminal

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor,Octavian Bejan  Mecanismul comportamentului criminal. Material didactic  Valeriu Bujor,Octavian Bejan. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003-p. 70  ISBN  9975-9738-2-5

Criminalitatea economico-financiara: domeniu de cercetare al criminologiei moderne

Criminalitatea economico-financiara: domeniu de cercetare al criminologiei moderne

                                  Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei Valeriu Bujor, Pop Octavian Criminalitatea economico-financiara: domeniu de cercetare al criminologiei moderne  Valeriu Bujor, Octavian Pop. - Timisoara: Mirton, 2002 53 p.; 24 cm. ISBN ISBN 973-585-765-0 

Криминологический анализ групповых форм насильственной преступности

Криминологический анализ групповых форм насильственной преступности

Валериу Бужор Криминологический анализ групповых форм насильственной преступности (Учебное пособие) Кишинев-1994

Групповая преступность

Групповая преступность

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Бужор В.Г., Гуцуляк В.И Групповая преступность: методологические основы изучения и классификации. Бужор В.Г., Гуцуляк В.И. - Chișinău:  1998-p. 147 ISBN  9975-9549-3-6

Происхождение государства и права

Происхождение государства и права

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor Происхождение государства и права. Учебное пособие Valeriu Bujor - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2001-p.47  ISBN 9975-9620-3-3

Teoria generală a dreptului

Teoria generală a dreptului

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Ion Pirau, Valerii Bujor Teoria generala a dreptului (note de curs) Ion Pirau, Valerii Bujor. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003-p. 104 ISBN 9975-9736-1-2

Drept penal comparat

Drept penal comparat

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor,Larisa Buga Drept penal comparat: (Partea generala): Note de curs Valeriu Bujor,Larisa Buga. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003-p.104 ISBN 9975-9736-4-7

Violența sexuală: aspecte juridico-penale și criminologice

Violența sexuală: aspecte juridico-penale și criminologice

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor, Ion Miron Violenta sexuala Valeriu Bujor, Ion Miron - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2001-p. 80  ISBN 9975-9620-9-2

Victimologie

Victimologie

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor, Daniela Manole Taranu Victimologie: Note de curs Valeriu Bujor, Daniela Manole Taranu. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2002-p. 48 ISBN 9975-9708-1-8

Utilizarea circuitelor bancare în activități de spălare a banilor

Utilizarea circuitelor bancare în activități de spălare a banilor

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei Valeriu Bujor, Pop Octavian Utilizarea circuitelor bancare in activitatea de spalare a banilor  Valeriu Bujor, Octavian Pop. - Timisoara: Mirton, 2002 102 p.; 24 cm. ISBN 973-585-764-2 I.

Traficul de droguri

Traficul de droguri

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Doru Dumitrescu,Valeriu Bujor  Traficul dc droguri: Reglementari int. si nat.  Doru Dumitrescu, Valeriu Bujor. - Chișinău: S.n. [il “Angela Levinta”], 2004 (Tipogr. Orhei). - 102 p. ISBN 9975-9835-7-x 

Suportul criminologic în activitatea poliției

Suportul criminologic în activitatea poliției

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Coord.: Octavian Bejan, Valeriu Bujor Suportul criminologie in activitatea politiei. Realizari si perspective Coord.: Octavian Bejan, Valeriu Bujor. - Acad. de Politie „Stefan cel Mare”, Centrul de cercetari st-cc. - Ch.: S. n„ 2001 (“SERV GRAFICA” SRL).- 152 p ISBN 9975-930-38-7

Omorul și vătămaea gravă a integrității corporale

Omorul și vătămaea gravă a integrității corporale

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor,Vitalie Sleahtitchi. Omorul si vatamarea grava a integritatii corporale Valeriu Bujor,Vitalie Sleahtitchi. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003-p. 136 ISBN 9975-9708-2-6

Aplicații criminologice

Aplicații criminologice

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei Valeriu Bujor, Octavian Pop Aplicatii crimiinologice privind crima organizata  Valeriu Bujor, Octavian Pop. - Timisoara: Mirton, 2003 90 p.; 21 cm. ISBN 973-585-897-5  

Statistica criminologica

Statistica criminologica

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor,I Ocrain, S. Cipovenco  Statistica criminologica: Manual  Valeriu Bujor,I Ocrain, S. Cipovenco - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003-p. 163  ISBN 9975-9736-3-9 

О сущности преступности

О сущности преступности

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Валерий Бужор  О сущности преступности (учебное пособие) Valeriu Bujor . - Chișinău: Lyceum, 1998 ISBN 9975-939-64-3

Общая теория права и государства. Курс лекций

Общая теория права и государства. Курс лекций

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Валерий Бужор,Татьяна Бужор   Общая теория права и государства. Курс лекций Валерий Бужор,Татьяна Бужор. - Chișinău:“Angela Levinta”, 2003 - 192p. ISBN 9975-9788-1-9

Detențiunea pe viața

Detențiunea pe viața

  Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor, Paul Sirbu Detențiunea pe viața Valeriu Bujor, Paul Sirbu. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2001-p.72  ISBN 9975-9670-2-7

Analiză criminologică a influenței proceselor demografice actuale asupra criminalității din Republica Moldova

Analiză criminologică a influenței proceselor demografice actuale asupra criminalității din Republica Moldova

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Valeriu Bujor,Octavian Bejan,Gheorghe Botnaru Analiză criminologică a influenței proceselor demografice actuale asupra criminalității din Republica Moldova Valeriu Bujor,Octavian Bejan,Gheorghe Botnaru. - Chișinău: Ericon, 2012-101 p. ISBN 978-9975-4360-5-2.