Sample Image

Analiza statistică a criminalităţii în Republica Moldova a fost desfăşurată de către Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Academiei de Poliţie

Sample Image

Necesitatea desfăşurării conferinţei era dictată de criminalizarea intensivă a societăţii noastre în întregime

Sample Image

 Pe parcursul activităţii sale ştiinţifice, Valeriu Bujor a publicat 113 lucrări ştiinţifico-didactice, dintre care 39 de cărţi.

События