Dr. conf. Valeriu Bujor, Octavian BejanSergiu IlieSergiu Casian

CZU 343.917.97(075.8)

Aprobat şi recomandat în calitate de material didactic de Consiliul didactico-ştiinţific al Academiei de Poliţie «Ştefan cel Mare» 1997.

 Cartea Elemente de criminologie, editată sub egida Asociaţiei Independente de Criminologie din Republica Moldova, este concepută ca un instrument util la studierea cursului «Introducere în criminologie», el constituind o treaptă firească în pregătirea studenţilor pentru o asimilare cu adevărat temeinică a cursului de bază de criminologie. Anume de aceea, prezenta lucrare cuprinde doar o parte dintre problemele ce formează domeniul criminologiei şi propune o abordare a chestiunilor generale, esenţiale. Micul dicţionar anexat la lucrare conţine termeni uzuali în criminologie, ţintind formarea la studenţi a unei gîndiri conceptuale - atribut indispensabil demersului ştiinţific.

Dincolo de utilitatea didactică, pe care sperăm să o aibă Elemente de criminologie, credem că ea îi poate interesa şi pe specialişti prin viziunile autorilor privind interpretarea şi, mai ales, tratarea unor probleme vădit controversate.

 Redactor: dr. Alexei Cenuşă

 ISBN 9975-67-049-0

  

DESCĂRCARE

События