Aviz la proiectul Programului de Stat al măsurilor de combatere a criminalităţii şi asigurare a menţinerii ordinii de dreptîn Republica Moldova pe anii 1997-1998

 

(доклад представленный на Международной научно-практической конференции «Преступность, общество, криминология Суздаль, 27-30 августа 2006

 

Raportul prezentat în Cadrul Conferinței Criminologice Naționale 4 martie 2008 Criminologia în Republica Moldova

 

Aviz asupra tezei „Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi aplicative” prezentată de dl Gheorghe Gladchi 

 

События