Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Valeriu Bujor 

Bazele statisticii criminologice (Material didactic)

Valeriu Bujor . - Chișinău: Literatura juridica, 1996

ISBN 5-7790-0179-0

Evenimente