Un acord de parteneriat semnat de rectorul  Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată  d-nul Valeriu Bujor cu 30 ianuarie,

 

Scopul acordului de colaborare încheiat între părţi, vizează desfăşurarea activităţilor comune în domeniul asigurării informaţional-analitice, ştiinţifice şi perfecţionării cadrelor pentru activităţi criminologice.

 

Astfel, directorii ambelor instituţii vor efectua activităţi comune de investigaţii criminologice în scopul asigurării ordinii de drept, prevenirii infracţionalităţii şi asigurării securităţii societăţii şi statului.

 

De asemenea, semnatarii au convenit asupra realizării unui schimb de experienţă metodico-ştiinţifică şi informaţional-analitică în domeniul analizei, prognozării, şi expertizării criminologice. Acesta se va materializa prin organizarea instruirii profesionale a colaboratorilor DIP, desfăşurarea seminarelor şi conferinţelor, precum şi editarea şi publicarea rezultatelor unor studii comune.  

 

La final, directorii instituţiilor semnatare şi-au exprimat convingerea că vor duce la îndeplinire obiectivele cuprinse în acord pentru asigurarea unei colaborări optime şi de lungă durată.

Evenimente