Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Valeriu Bujor,Octavian Bejan,Gheorghe Botnaru

Analiză criminologică a influenței proceselor demografice actuale asupra criminalității din Republica Moldova

Valeriu Bujor,Octavian Bejan,Gheorghe Botnaru. - Chișinău: Ericon, 2012-101 p.

ISBN 978-9975-4360-5-2.

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Валерий Бужор,Татьяна Бужор  

Общая теория права и государства. Курс лекций

Валерий Бужор,Татьяна Бужор. - Chișinău:“Angela Levinta”, 2003 - 192p.

ISBN 9975-9788-1-9

 

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Valeriu Bujor, Paul Sirbu

Detențiunea pe viața

Valeriu Bujor, Paul Sirbu. - Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2001-p.72 

ISBN 9975-9670-2-7

Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii

Валерий Бужор 

О сущности преступности (учебное пособие)

Valeriu Bujor . - Chișinău: Lyceum, 1998

ISBN 9975-939-64-3

Evenimente