Activitatea criminologică nu poate fi redusă la publicarea rezultatelor cercetărilor efectuate de criminologi, deşi ele sunt de o importanţă indiscutabilă.

 

Spre deosebire de ţările dezvoltate, care aveau experienţa acumulata în lupta cu structurile mafiotice, cu activitatea sindicatelor criminale

 

Valeriu Bujor, Sergiu Ilie. Corelaţia dintre criminalitatea gulerelor albe şi alte tipuri de criminalitate. În: Anale ştiinţifice. Ediţia a II-a şi III-a.

 

Executarea pedepsei privative de libertate (pedeapsa închisorii) este obiectul dreptului execuţional penal şi al ştiinţei penitenciare.

 

Events