CUVÎNT ÎN APĂRAREA CRIMINOLOGIEI*

Premisa necesară eficacităţii măsurilor de control asupra criminalităţii constă în rezolvarea justă a problemelor legate de cunoaşterea esenţei fenomenului crimă...

* Articol semnat de Valeriu Bujor, doctor în drept, şeful serviciului investigaţii ştiinţifice, redactare şi editare al ANP „Ştefan cel Mare”. Cu privire la asigurarea ştiinţifică a combaterii criminalităţii // Legea şi viaţa, nr. 1(960), 1995, p.p. 34-36.

Events