Sample Image

Necesitatea desfăşurării conferinţei era dictată de criminalizarea intensivă a societăţii noastre în întregime

Articol semnat de Valeriu Bujor, doctor în juridică. Criminalitatea şi societatea // Legea şi viaţa, nr. 6, 1993, p.p. 7-10.

Sample Image

 Pe parcursul activităţii sale ştiinţifice, Valeriu Bujor a publicat 160 lucrări ştiinţifico-didactice, dintre care 50 de cărţi.

                                             Din raportul prezentat de Valeriu Bujor la Conferinţa ştiinţifico-practică Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova (23-24 mai 1996). Editura ARC, Chişinău, 1997, p.p. 19-23.          

Events