Valeriu Bujor, Octavian Bejan. Criminalitatea recidiviştilor. Lecţie. Chişinău, Editura LYCEUM. 35 p. ISBN 9975-939-52-x                                           

 

Слово в защиту криминологии.  Закон и жизнь. № 3 от 1994    Криминология: теория и практика 

Valeriu Bujor, Sergiu Ilie. Abordarea problemei criminalităţii gulerelor albe în diferite state. În: Probleme de drept în perioada de tranziţie, conf. şt., Chişinău, Univ. de Criminologie, 2002. (Tipogr. Orhei). – 272 p. (pp. 19-25)

Sample Image

Analiza statistică a criminalităţii în Republica Moldova a fost desfăşurată de către Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Academiei de Poliţie

Events