Eşecurile încercărilor de a stabili un control asupra criminalităţii şi de a elabora mecanisme corespunzătoare, cu adevărat eficace, constituie un motiv...

 

Noul Cod penal al Republicii Moldova, care va întra în vigoare la 12 iunie 2003, e o realitate şi o realizare, un rezultat care a încununat munca de ani de zile a...                                                     

Probleme actuale privind infracţionalitatea (anuar ştiinţific, ediţia I). Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2000, p. 214. ISBN 9975-930-09-3 p. 66-71

 

Criminalitatea în Republica Moldova, privită atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, diferă de criminalitatea anilor 70-80, când în spaţiul ex-sovietic au fost             

Events