Валерий Бужор. Преступность и общество. В журнале Закон и жизнь, № 6(942) от 1993, Кишинэу, 1993, 47 с. ISSN 0869-1541 (сс. 7-11) В последние годы наблюдается в целом 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОЗДАНИЕ ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ РУКОВОДСТВО ЕЮ (Валерий Бужор)

 

Prezentul studiu are drept scop dezvăluirea esenţei unui aşa fenomen social cum este criminalitatea, deoarece doar dezvăluind esenţa fenomenului social e posibil a 

 

Probleme actuale privind infracţionalitatea (anuar ştiinţific, ediţia I). Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2000, p. 214. ISBN 9975-930-09-3 (p. 30-37) Veacul al XX-lea a rămas în istorie ca secolul

 

Events