Aprobat şi recomandat în calitate de material didactic de Consiliul didactico-ştiinţific al Academiei de Poliţie «Ştefan cel Mare» 1997.

 

 

Valeriu Bujor, Ion Miron. Violenţa: abordare socio-criminologică a problemei. În Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică

 

Организованная преступность (стр.___ диссертации). Завершив описание выделенных групповых форм преступного посягательства...

 

Evoluţia societăţilor contemporane evidenţiază faptul că în pofida intervenţiilor statului, justiţiei și 

 

Events